Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas www.laenatargalt.ee (edaspidi Laenatargalt.ee“ või „meie“) sinu isikuandmeid kogub ja kasutab. Samuti määratleb see ära, millised on sinu õigused meie suhtes ja kuidas sa oma õiguseid kasutada saad.

1.1 Laenatargalt.ee kohustub kaitsma meie veebilehe kasutajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 (edaspidi nimetatud andmekaitsemäärus) ja muule kohaldatavale seadusandlusele.

1.1 Teatud tingimustel on sul õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.
On oluline, et enne meie veebilehele kasutama hakkamist loed meie privaatsusteate läbi ja saad sellest aru.


2. Kogutav informatsioon

– Nimi

– E-posti aadress

– Telefoninumber

– IP-aadress

– Veebilehitseja

– Isiklikud vastused, e-kirjad, vastused, arvustused või muu kasutaja loodud sisu


3. Millal neid andmeid kogutakse

Me võime koguda sinu kohta informatsiooni, kui sa sisestad mistahes andmeid meie kasutajaliidesesse, näiteks täites andmeid meie interaktiivsetel liuguritel, hüpikakendel, otsinguribadel, ankeetidel, kalkulaatorites ja muude interaktiivsete funktsioonide juures;

– kui sa teed kliendipäringu e-posti, telefoni, SMS-i või mõne muu suhtlusviisi vahendusel;

– kui sa osaled meie loosimistel või muudel võistlustel;

– kui sa lood meie veebilehel mistahes kasutajasisu, hinnangute andmine, arvustuste või kommentaaride kirjutamine ja mistahes muu interaktsioon meie veebilehel.


4. Milliseid turundustegevusi andmete kogumisel kasutame

– Kliendigruppide segmenteerimine;

– otseturundus e-posti teel;

– turundustegevuste analüüsimine;

– “Lookalike”- sihtrühmade ja kohandatud sihtrühmade loomine Facebookis;

– “Similar audience”-omaduse loomine Google Adwords ja Bing reklaamivõrgustikus.


5. Kellel võib olla juurdepääs sinu isikuandmetele turundustegevuse käigus?

5.1 Turundustegevustes kasutame erinevaid teenusepakkujaid nagu Twilio Sendgrid (e-kirjade turundusplatvorm), Facebook Inc, Google Inc.

5.2 Tagame, et juurdepääs sinu andmetele on ainult nendel töötajatel, kes seda tõepoolest oma tööülesannete täitmiseks vajavad.


6. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine nimetatud eesmärgil on vajalik selleks, et Laenatargalt.ee saaks oma teenust pakkuda. Seega, kui sa ei soovi meile eelpool nimetatud andmeid avaldada, siis ei saa me kahjuks sulle oma teenust pakkuda täisfunktsionaalselt, ning lõpeta palun Veebilehe kasutamine koheselt.

6.1 Isikuandmete säilitamine: Sinu isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui on vaja selleks, et pakkuda sulle tooteid või teenuseid. Otseturunduse eesmärgil kasutatavaid kontaktandmeid säilitatakse tähtajatult kuni otseturunduseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni.

6.2 Isikuandmete kustutamine: Sul on õigus lasta eemaldada oma andmed ja lahkuda otseturundus listidest. Oma andmete kustutamise kohta saate päringu esitada kirjutades info@laenatargalt.ee. Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

6.3 Säilitamise tähtaeg: Otseturunduse eesmärgil kasutatavaid kontaktandmeid säilitatakse tähtajatult kuni otseturustuseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni.


7. Privaatsustingimuste muutmine

Meil on õigus teha privaatsustingimuste leheküljel igal ajal muudatusi, kui me teeme muudatusi selle osas, kuidas me sinu informatsiooni kohtleme. Vajadusel lisaks teavitame me sind suurematest olulisematest muudatustest saates sulle e-kirja või lisades veebilehele silmatorkava teate, et saaksid otsustada, kas soovid Teenuse kasutamist jätkata.


8. Meie kontaktinfo

Oleme määranud andmete töötlemise eest vastutava isiku ehk andmekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on kanda hoolt selle eest, et me töötleme sinu isikuandmeid õigesti ja kooskõlas kohaldatava seadusandlusega. Meie andmekaitsespetsialistiga saad võtta ühendust, saates e-kirja aadressile: info@laenatargalt.com